SOSIAALITURVAMAKSUPROSENTTI ON VUONNA 2022 1,34 %. KAIKILLA TYÖNANTAJILLA ON SAMA PROSENTTI.

Työntekijältä perittävät TyeL-vakuutusmaksut:

  • 17 – 52-vuotias työntekijä                7,15 %
  • 53 – 62 vuotias työntekijä                8,65 %
  • 63 – 67 vuotias työntekijä                7,15 %

Työttömyysvakuutusmaksu

  • Työntekijän maksu                           1,50 %
  • Osaomistajan maksu                       0,74 %